Przygotowanie do zawodów

Odpowiednie przygotowanie to klucz do osiągania sukcesów w zawodach jeździeckich. Trening skokowy zawsze powinien być dopasowany do umiejętności jeźdźca i konia, wieku konia oraz celu i stopnia zaawansowania szkolenia. Trudność kolejnych ćwiczeń musi być stopniowana. Warto zacząć od solidnych podstaw, które pozwolą pracować nad bardziej złożonymi elementami. Podstawowy trening skokowy ma na celu wypracowanie właściwej postawy i koncentracji oraz zapoznania konia z dyscypliną. Na tym etapie wykonuje się ćwiczenia z wykorzystaniem drągów, szeregów gimnastycznych czy małych parkurów. Równolegle należy prowadzić trening ujeżdżeniowy, który wpływa na jakość galopu i umiejętność zachowania równowagi. Gdy koń opanuje już podstawy, można ćwiczyć z nim pokonywanie większych i trudniejszych parkurów. Taki trening obejmuje m.in. skakanie różnych typów przeszkód na linii prostej i z najazdem z zakrętu, skakanie kombinacji (na linii prostej, po łuku lub ze zmianą kierunku), dodawanie lub odejmowanie fuli, skakanie stacjonaty po przeszkodzie szerokiej i odwrotnie. Należy wprowadzać też ćwiczenia gimnastyczne, które służą poprawieniu techniki i korygowaniu pojawiających się błędów. Warto skupić się na: nauce baskilowania nad przeszkodą, poprawie akcji przednich i tylnych nóg czy skorygowaniu pozycji konia.

Przygotowanie do zawodów konnych

Trening skokowy powinien być starannie zaplanowany. Ćwiczenia warto wykonywać przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, ale ich optymalna częstotliwość uzależniona jest od wieku konia, stopnia wytrenowania, harmonogramu zawodów. W treningu należy uwzględnić następujące fazy:

Przykładowe ćwiczenia:

Dokładny plan ćwiczeń skokowych można znaleźć na portalu equishop.com.

Więcej pomysłów na ćwiczenia, które można wykonywać nawet na małej hali: https://gallop.pl/cwiczenia-na-cztery-skoki/.

Formalności i zgłoszenia

Do uczestnictwa w zawodach o randze międzynarodowej wymagane jest posiadanie licencji FEI i odpowiednich uprawnień sportowych. Zawodnicy, którzy chcą wystąpić w zawodach, muszą w wymaganym terminie wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy na adres podany przez organizatora, za pośrednictwem Polskiego Związku Jeździeckiego.